Vision

Aalborg Kommune har i samarbejde med Region Nordjylland, BKF-Nord og Kulturaftale Nordjylland udarbejdet fælles visioner for billedkunstfestivalen •PORT 20:10. Den overordnede vision er at sætte fokus på den visuelle samtidskunst med henblik på:

At præsentere samtidskunsten for et bredt publikum af kunstinteresserede, den lokale befolkning og tilrejsende turister fra ind- og udland
At undersøge og udfordre samtidskunstens og publikums (nye) roller i et socialt mediefelt
At give nordjyske billedkunstnere en bred platform for udstilling og præsentation af egne værker
At give inspiration til de nordjyske billedkunstneres fortsatte udvikling gennem mødet med andre lokale, regionale og nationale – men også nordiske, europæiske og internationale kunstnere, samt at tilføre input fra andre kunstarter som fx audiovisuelle og performative udtryksformer
At sætte samtidskunsten på dagsordenen gennem synliggørelse, formidling, foredrag og debat
At oparbejde nationale og internationale netværk for både de udøvende kunstnere, de udstillende gallerier og museer samt de kunstneriske og kreative uddannelsesmiljøer i Nordjylland
At konsolidere og videreudvikle de tværfaglige kunstneriske og forskningsbaserede samarbejder og alliancer – med henblik på at gøre kunstfestivalen til en tilbagevendende begivenhed i Nordjylland
At danne professionelle kunstfaglige råd, som er i stand til at fremme vilkårene for skabere, formidlere og forbrugere af samtidskunsten i hele Nordjylland