Festival titel – •PORT 20:10

•PORT 20:10
”Contemporary Art and Social Technology”

Billedkunstfestivalens navn tager afsæt i begrebet ”port”, som dels refererer til et værn og en adskillelse mellem forskellige verdener – dem indenfor og dem udenfor, og dels refererer til døre, som kan åbnes, så de forskellige verdener mødes.
”Port” er desuden en betegnelse, som i dag også refererer til datateknologien. Her betegner det forbindelsespunktet for udveksling og transmission af digitale data. Anvendelsen af begrebet ”port” i en kunstnerisk festivalkontekst signalerer således også, at det indbefatter digitale og mediebaserede udtryksformer og distributionskanaler.
På engelsk betyder ordet ”port” havn og havneby – et sted, som er udgangspunkt eller endemål for rejsen via vandvejene. Det er denne dobbelthed, som vi ønsker at signalere med brugen af betegnelsen ”port”.
Nordjylland er stedet, og Aalborg er knudepunktet, hvor Norden bliver landfast med det europæiske kontinent. Med dette som udgangspunkt vil vi lade Aalborg og Nordjylland være ’brohoved’ for mødet mellem den lokale samtidskunst – og samtidskunsten i norden og i resten af verden.