Baggrund

Aalborg er som regionshovedstad i gang med at manifestere sig som et kunstnerisk og kulturelt centrum for hele Nordjylland.

Aalborg Kommune, Region Nordjylland og Kulturaftale Nordjylland anser samarbejde for helt afgørende, når der i fremtiden skal sikres en kulturel og kunstnerisk udvikling af vores landsdel. Der er på den baggrund opstået et tæt samarbejde omkring udvikling og koordinering af kulturelle aktiviteter og tiltag via Kulturaftale Nordjylland, som omfatter samtlige nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Som ansøger til Kunstrådets udbud af ”Kommunal Billedkunstfestival” er det derfor naturligt for Aalborg Kommune, at nye kunstneriske og kulturelle tiltag sker i tæt samarbejde med – ikke blot med de kunstneriske miljøer, organisationer og institutioner i landsdelen – men også sammen med de øvrige nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Dette fælles ambitionsniveau og samarbejde afspejler sig bl.a. i nærværende ansøgning.

Aalborg har igennem de senere år skabt en række nye rammer til udfoldelse af kunstnerisk arbejde og udstillingsvirksomhed, som supplerer byens kunstmuseum, KUNSTEN. Det gælder bl.a. Kunsthal Nord, Nordkraft, Utzon Centeret og Platform 4. Det er en udvikling, der ligger i naturlig forlængelse af det kreative og innovative potentiale, som er opbygget i Aalborg – dels med afsæt i billedkunstneriske uddannelser (fx BGK Nord, Åbent Akademi m.v.), og dels med afsæt i de mange nye universitetsuddannelser på AAU, hvor kunst, kultur, kreativitet og digital design spiller en central rolle (fx Art & Technology, Arkitektur & Design, Medialogi, Oplevelsesdesign). Aalborg er således ved at skabe et solidt fundament for billedkunstnerisk og digitalt æstetisk arbejde, som for alvor vil udfolde sig i de kommende år, og byen ser sig selv som et naturligt kunstnerisk fyrtårn for hele den nordjyske landsdel.

Aalborg planlægger i samarbejde med Region Nordjylland og Kulturaftale Nordjylland at afholde en festival for samtidskunst under titlen •PORT 20:10 i efteråret 2010, hvor hovedvægten lægges på billedkunstneriske og moderne digitale udtryksformer. Aalborg Kommune ansøger derfor Kunstrådet om økonomisk støtte til udvikling og gennemførelse af en nordjysk billedkunstfestival. Ønsket er at udvikle et festivalkoncept, som vil være bæredygtigt langt ud i fremtiden, så kunstfestivalen kan være en tilbagevendende begivenhed i vores landsdel.

Billedkunstfestivalen ”•PORT 20:10” skal udover udstillingsprojekter og konference rumme en række kunstneriske workshops, foredrag, udstillinger og præsentationer, som kommer til udfoldelse i hele den nordjyske region i samme tidsrum, efteråret 2010. Dette sker med afsæt i de enkelte arrangementer og events, så festivalen i Nordjylland vil få en volumen og kvalitet, som gør den ekstra attraktiv for både medvirkende kunstnere og publikum.